Arkivcentrum Dalarna
Tommy Blomqvist
Hemsida

ArkivCentrum Örebro län
Yvonne Bergman
Hemsida

Arkiv Sörmland
Annika Bergsland
Hemsida

Blekingearkivet
Per Lundin
Hemsida

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Anna Rössle
Hemsida

Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Ola Wennstedt
Hemsida

Föreningsarkivet i Värmland
Berith Sande
Hemsida

Företagens historia
(T f kontaktperson Per-Ola Karlsson, CfN)

Tel: 0709-740 370
Hemsida

Hallands Arkivförbund
Anna-Lena Nilsson
Hemsida

Kulturparken Småland AB
Per-Olof Andersson
Hemsida

Norrbottens Föreningsarkiv
Ida Enberg
Hemsida

Östergötlands Arkivförbund
Albin Lindqvist
Hemsida

Föreningsarkivet i sydvästra Götaland
Jonas Andersson
Hemsida

Arkiv Gävleborg
Ulla Ejemar
Hemsida

Arkiv Västmanland
Rekrytering till tjänsten pågår.
Hemsida

Bohusläns Föreningsarkiv
Elisabeth Sandberg Niklasson
Hemsida

Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Örjan Simonson
Hemsida

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Eva Tegnhed
Hemsida

Föreningsarkivet i Västernorrland
Anna Andersson
Hemsida

Företagsarkivet i Västerbotten
Sara Sharifi
Hemsida

Jönköpings läns Folkrörelsearkiv
Lars Östvall
Hemsida

Kalmars läns Arkivförbund
Karin Lokrantz Nilsson
Hemsida

Skaraborgs Föreningsarkiv
Elisabet Eriksson
Hemsida

 Skånes Arkivförbund
Anna Ketola
Hemsida

Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria
Liz Gunnarsson
Hemsida