Välkommen!

Ormbunke Foto: Joel Bohlander

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk, för Sveriges Länsarkivarier, dvs för de personer som är huvudansvarig tjänsteman för en regional enskild arkivverksamhet.

 

De regionala arkiven i Sverige.

Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Klicka på bilden för förstoring.

Kartbilden visar de regionala enskilda arkiven.

Dessutom presenteras även några företagsarkiv.

För mer info se vidare under Medlemsarkiv.

Aktuellt

Den 9 april 2019.

Länsarkivarieföreningens E-arkiv-projekt genomför en redovisning av projektets resultat och möjliga lösningar på E-arkiv-problematiken för regional enskild arkivverksamhet. Målgrupp för denna konferens är de regionala arkivens huvudmän, dvs Regioner och Landsting.

Konferensen hålls i Uppsala.

Inbjudan med  program och information finns här

(klickbar länk till pdf).

 

Översyn av Arkivområdet.

- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer.

- - - - - -

Betänkandet om Dataskyddslag SOU 2017:39.

Kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning.

Se mer info via länken SOU 2017:39  (öppnar pdf-fil)

Kalendarium

11 januari

Styrelsemöte 9:30 - 12:30

Plats: Lund

18 januari

Skype-möte.  13:00 - 14:00

19 - 20 mars.

Årsmöte med konferens.

Plats: Östersund.

(Kallelse + program kommer senare)

9 april.

E-arkiv-konferens med regionala huvudmän.

Plats: Uppsala.

Förhandsinfo & save-the-date. (klickbar länk till pdf)