Vilka är vi ?

Föreningen bildades 1998. Verksamheten är rikstäckande och drivs i form av en ideell förening med en vald styrelse bestående av verksamhetschefer för regionala arkivorganisationer.

Vad gör vi ?

FSLA:s huvuduppgift är att genom kontaktskapande aktiviteter och kompetensutvecklingsinsatser, ge medlemmarna tillgång till kvalitativ information inom verksamhetsområdet, som ger ett mervärde i det dagliga arbetet.

Vad vill vi ?

Föreningen strävar efter att fungera som ett rikstäckande nät för regional enskild arkivverksamhet samt att utveckla samverkan och dialogen mellan de regionala arkiven och deras respektive huvudmän.

 

Vad kan vi ?

Tillsammans kan vi väldigt mycket!

Som nätverk stöttar vi varandra och utbyter erfarenheter, som utvecklar oss i vår roll som ledare samtidigt som det utvecklar de organisationer och verksamheter, som vi är satta att leda.

Som förening bidrar vi starkt till utvecklingen av det kulturarvsområde, som vanligtvis benämns regional enskild arkivverksamhet.

Föreningen Sveriges Länsarkivarier är också remissorgan när det gäller frågor inom den enskilda arkivsektorn och främst då i frågor som berör de regionala verksamheterna, exempelvis genom Samverkansmodellen.

Vad gäller för Länsarkivarieföreningen och GDPR?

GDPR ?

Allmänt.

Denna informationstext beskriver hur Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA) behandlar personuppgifter, utifrån den nya lagstiftningen som allmänt benämns GDPR.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. 

Från och med den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen träder i kraft presenterar föreningen information om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig.

Föreningen Sveriges Länsarkivarier.

Hur behandlar vi dina personuppgifter.

Genom ditt medlemskap i Föreningen Sveriges Länsarkivarier eller som enskild affärskontakt samlas kontaktinformation in från din organisation eller direkt från dig. Uppgifterna avser namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Dessa uppgifter används bland främst för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem. Dessa uppgifter sparas så länge som du är medlem i FSLA eller som du genom affärsrelation har varit aktiv i vår verksamhet under det senaste verksamhetsåret och därefter maximalt ytterligare ett år. 

Inför varje nytt verksamhetsår överförs uppdaterade adressuppgifter till medlems-/kontaktregistret, som administreras av föreningens kassörsfunktion. På så sätt fullgör vi våra åtaganden i enlighet med GDPR gentemot medlem och kontakter i affärsrelation.

Dina uppgifter lämnas endast till den som du personligen bemyndigar som personuppgiftsbiträde och till Föreningen Sveriges Länsarkivaries person-uppgiftsbiträde, som handlägger organisationens register i enlighet med gällande överenskommelser inom ramen för medlemskap och upprättade affärsuppgörelser.