Välkommen!

Ormbunke Foto: Joel Bohlander

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk, för Sveriges Länsarkivarier, dvs för de personer som är huvudansvarig tjänsteman för en regional enskild arkivverksamhet.

 

Dags för Årsmöte med konferens - Östersund 19-20 mars.

Den 19 mars håller Länarkivarieföreningen årsmöte i Östersund.

Kallelsen som pdf

Verksamhetsberättelse 2018. (pdf-fil som länk)

Verksamhetsplan 2019-2020. (pdf-fil som länk)

I anslutning till det erbjuds även en konferens, som är öppen även för andra än föreningens medlemmar, ex. personal vid regionala arkiv eller andra med intresse för programmets innehåll.  Här finns presentation av Topotek (en lokalhistorisk online-databas), Svenska Arkivförbundet (nybildad riksorganisation för enskild arkivverksamhet), råd & tips kring fakturering, digitalisering av glasplåtar, fotografier i NAD och självklart information om Länsarkivarieföreningens förstudie-projekt inom E-arkiv.

Program & praktisk information som pdf

 

De regionala arkiven i Sverige.

Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Klicka på bilden för förstoring.

Kartbilden visar de regionala enskilda arkiven.

Dessutom presenteras även några företagsarkiv.

För mer info se vidare under Medlemsarkiv.

Aktuellt

Den 9 april 2019.

Länsarkivarieföreningens E-arkiv-projekt genomför en redovisning av projektets resultat och möjliga lösningar på E-arkiv-problematiken för regional enskild arkivverksamhet. Målgrupp för denna konferens är de regionala arkivens huvudmän, dvs Regioner och Landsting.

Konferensen hålls i Uppsala.

Inbjudan med  program och information finns här

(klickbar länk till pdf).

 

Översyn av Arkivområdet.

- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer.

- - - - - -

Betänkandet om Dataskyddslag SOU 2017:39.

Kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning.

Se mer info via länken SOU 2017:39  (öppnar pdf-fil)

Kalendarium

19 - 20 mars.

Årsmöte med konferens.

Plats: Östersund.

(Kallelsen som pdf)  (Program och praktisk info som pdf)

9 april.

E-arkiv-konferens med regionala huvudmän.

Plats: Uppsala.

Program + praktisk info (klickbar länk till pdf)