Välkommen!

Ormbunke Foto: Joel Bohlander

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk, för Sveriges Länsarkivarier, dvs för de personer som är huvudansvarig tjänsteman för en regional enskild arkivverksamhet.

Projektet E-arkiv-lösning för enskilda arkiv

Hösten 2017 lanserade Föreningen Sveriges Länsarkiverier en projketidé avseende en gemensam nationell lösning för E-arkiv för enskild sektor.

Kulturrådet beviljade delfinansiering av en förstudie, för att kartlägga behov och förutsättningar för att nå en funktionell och långsiktig E-arkiv-funktion.

Projektets slutrapport i sammanfattad version(pdf-version)

Broschyr om projketets bakgrund ochförslag (pdf-version)

De regionala arkiven i Sverige.

Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Klicka på bilden för förstoring.

Kartbilden visar de regionala enskilda arkiven.

Dessutom presenteras även några företagsarkiv.

För mer info se vidare under Medlemsarkiv.

Aktuellt

Länsarkivarieföreningens förstudie om förutsättningar för ett gemensamt nationellt E-arkiv för enskild sektor.

Projektets slutrapport i sammanfattad rapport (kort version) (pdf-version)

Broschyr avseende E-arkiv för enskild sektor. (pdf-version)

Kalendarium