Välkommen!

Ormbunke Foto: Joel Bohlander

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk, för Sveriges Länsarkivarier, dvs för de personer som är huvudansvarig tjänsteman för en regional enskild arkivverksamhet.

 

Aktuellt

Översyn av Arkivområdet.

- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer.

- - - - - -

Betänkandet om Dataskyddslag SOU 2017:39.

Kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning.

Se mer info via länken SOU 2017:39  (öppnar pdf-fil)

Kalendarium

16 april

SKYPE-möte, kl. 10:00 - 11:00.

16 maj

SKYPE-möte, kl. 10:00 - 11:00.

24 - 25 maj

E-arkiv konferens med Riksarkivet

(lunch till lunch-möte)

RA Marieberg, Stockholm.

18 juni

SKYPE-möte, kl. 10:00 - 11:00.