Välkommen!

Ormbunke Foto: Joel Bohlander

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk, för Sveriges Länsarkivarier, dvs för de personer som är huvudansvarig tjänsteman för en regional enskild arkivverksamhet.

 

Årsmötet i Östersund 19 mars gav en helt ny styrelse.

Den 19 mars höll Länarkivarieföreningen årsmöte i Östersund.

Föreningen fick då en delvis helt ny styrelse. Ny Ordförande är Elisabet Eriksson, arkivchef vid Skaraborgs Föreningsarkiv. Till ny vice ordf. valdes Anna Andersson, arkivchef vid Föreningsarkivet i Västernorrland samt ny sekreterare Ulla Ejemar, arkivchef vid Arkiv Gävleborg. Den nya styrelsen består även av kassör Liz Gunnarsson, arkivchef vid Älvsborgsarkivet - som i den nya konstellationen får stå för trygghet och kontinuitet, då Liz har varit föreningens kassör (och ankare) under många år.

Verksamhetsberättelse 2018. (pdf-fil som länk)

Verksamhetsplan 2019-2020. (pdf-fil som länk)

 

De regionala arkiven i Sverige.

Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Regionala arkiv i Sverige - en kartbild Klicka på bilden för förstoring.

Kartbilden visar de regionala enskilda arkiven.

Dessutom presenteras även några företagsarkiv.

För mer info se vidare under Medlemsarkiv.

Aktuellt

Den 18-19 sept. 2019.

Länsarkivarieföreningen genomför en konferens om utvecklingsarbetet i NAD (Nationella Arkivdatabasen) tillsammans Riksarkivet.

Plats: Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg.

Program och info om anmälan  (klickbra pdf-länk)

 

Översyn av Arkivområdet.

- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer.

- - - - - -

Betänkandet om Dataskyddslag SOU 2017:39.

Kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning.

Se mer info via länken SOU 2017:39  (öppnar pdf-fil)

Kalendarium

19 augusti

Styrgruppen för E-arkiv-projektet har möte med referensgruppen.

Plats. Folkrörelsearkivet i Uppsala

Tid: 10:00 - 16:00

28 augusti

SKYPE-möte 8:30 - 9:45.

18-19 september

NAD-konferens.

Plats: Landsarkivet i Göteborg

Program och info  (klickbar länk till pdf)

3 oktober

SKYPE-möte 8:30 - 9:45.