Välkommen!

Ormbunke Foto: Joel Bohlander

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), även kallad Länsarkivarieföreningen, är en ideell intresseorganisation och ett proffessionsnätverk, för Sveriges Länsarkivarier, dvs för de personer som är huvudansvarig tjänsteman för en regional enskild arkivverksamhet.

 

De regionala arkiven i Sverige.

Klicka på bilden för förstoring.

Kartbilden visar de regionala enskilda arkiven.

Dessutom presenteras även några företagsarkiv.

För mer info se vidare under Medlemsarkiv.

Länsarkivarieföreningen och GDPR.

GDPR Hur arbetar vi med GDPR?

Allmänt.

Denna informationstext beskriver hur Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA) behandlar personuppgifter, utifrån den nya lagstiftningen som allmänt benämns GDPR.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. 

Från och med den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen träder i kraft presenterar föreningen information om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig.

Föreningen Sveriges Länsarkivarier.

Hur behandlar vi dina personuppgifter.

Genom ditt medlemskap i Föreningen Sveriges Länsarkivarier eller som enskild affärskontakt samlas kontaktinformation in från din organisation eller direkt från dig. Uppgifterna avser namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Dessa uppgifter används bland främst för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem. Dessa uppgifter sparas så länge som du är medlem i FSLA eller som du genom affärsrelation har varit aktiv i vår verksamhet under det senaste verksamhetsåret och därefter maximalt ytterligare ett år. 

Inför varje nytt verksamhetsår överförs uppdaterade adressuppgifter till medlems-/kontaktregistret, som administreras av föreningens kassörsfunktion. På så sätt fullgör vi våra åtaganden i enlighet med GDPR gentemot medlem och kontakter i affärsrelation.

Dina uppgifter lämnas endast till den som du personligen bemyndigar som personuppgiftsbiträde och till Föreningen Sveriges Länsarkivaries person-uppgiftsbiträde, som handlägger organisationens register i enlighet med gällande överenskommelser inom ramen för medlemskap och upprättade affärsuppgörelser.

Aktuellt

Översyn av Arkivområdet.

- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer.

- - - - - -

Betänkandet om Dataskyddslag SOU 2017:39.

Kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning.

Se mer info via länken SOU 2017:39  (öppnar pdf-fil)

Kalendarium

11 - 13 sept.

Länsarkivarieföreningens studieresa med konferens.

Helsingfors.

14 nov.

10:00 - 16:15

Demokratikonferens

Plats: Landsarkivet Uppsala