Medlemskap

Medlemskap är öppet för personer som innehar tjänst som Länsarkivarie, Chef för en regional arkivorganisation inom enskild sektor (föreningsarkiv eller näringslivsarkiv) eller som är verksamhetsansvarig för en regional arkivverksamhet inom enskild sektor.

MEDLEMSAVGIFT.

Den årliga avgiften fastställs av föreningens årsmöte och uppgår för innevarande år till:   1400 kronor.

Vid intresse för medlemskap - vänligen använd vårt Kontaktformulär (Länk)

Årsmöte.

Årsmöte ägde rum i Härnösand den 10 mars

Ny styrelse

Anna Ketola valdes till ordförande
Anna Andersson valdes till sekreterare 
Liz Gunnarsson omvaldes till kassör

Elisabet Eriksson och Ulla Ejemar avtackades med varsitt halsband