Medlemskap

Medlemskap är öppet för personer som innehar tjänst som Länsarkivarie, Chef för en regional arkivorganisation inom enskild sektor (föreningsarkiv eller näringslivsarkiv) eller som är verksamhetsansvarig för en regional arkivverksamhet inom enskild sektor.

MEDLEMSAVGIFT.

Den årliga avgiften fastställs av föreningens årsmöte och uppgår för innevarande år till:   1400 kronor.

Vid intresse för medlemskap - vänligen använd vårt Kontaktformulär (Länk)

Årsmöte.

FSLA:s Konferens med årsmöte äger rum i Växjö de 17-18 maj 2022