Medlemskap

Medlemskap är öppet för personer som innehar tjänst som Länsarkivarie, Chef för en regional arkivorganisation inom enskild sektor (föreningsarkiv eller näringslivsarkiv) eller som är verksamhetsansvarig för en regional arkivverksamhet inom enskild sektor.

MEDLEMSAVGIFT.

Den årliga avgiften fastställs av föreningens årsmöte och uppgår för innevarande år till:  700 kronor.

 

Vid intresse för medlemskap - vänligen använd vårt Kontaktformulär (Länk)

Årsmöte 2018

Årsmöte med konferens hålls på Skånes Arkivförbund i Lund den 14-15 mars.

Årsmöteshandlingar

Handlingarna skickas ut via mail senast en vecka före mötet.

Motioner till årsmötet

skall inlämnas via mejl: per.lundin@blekingearkivet.se senast 1 mars

Nomineringar till styrelsen

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars.

Kontakta valberedningen Albin (albin.lindqvist@ostergotlandsarkivforbund.se  och / eller  Örjan (orjan.simonsson@fauppsala.se)