Medlemskap

Medlemskap är öppet för personer som innehar tjänst som Länsarkivarie, Chef för en regional arkivorganisation inom enskild sektor (föreningsarkiv eller näringslivsarkiv) eller som är verksamhetsansvarig för en regional arkivverksamhet inom enskild sektor.

MEDLEMSAVGIFT.

Den årliga avgiften fastställs av föreningens årsmöte och uppgår för innevarande år till:   1400 kronor.

Vid intresse för medlemskap - vänligen använd vårt Kontaktformulär (Länk)

Årsmöte.

Årsmöte med konferens hålls normalt innan mars månads utgång.

Årsmöteshandlingar

Handlingarna skickas ut via mail och publiceras på webbplatsen senast en vecka före mötet.

Motioner till årsmötet

skall inlämnas via mejl: till ordf. Elisabet Eriksson senast 21 februari

Nomineringar till styrelsen

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 21 februari.

Kontakta valberedningen Albin (albin.lindqvist@ostergotlandsarkivforbund.se  och / eller  Örjan (orjan.simonsson@fauppsala.se)